Dokumentácia triedneho učiteľa

Úvod

Na úvod

Vítam vás na stránkach dokumentácie triedneho učiteľa. Nájdete na nich pripravený vzorový systém na vedenie triednej dokumentácie. Po naplnení svojimi dátami ho budete môcť okamžite používať. Jeho hlavnou výhodou je, že je ľahko modifikovateľný aj s vedomosťami na úrovni priemerného užívateľa kancelárskeho balíka MS Office® XP. Využívať ho však môžu aj začiatočníci. Aby ste ho mohli používať potrebujete už spomínaný kancelársky balík.

Triedny učiteľ

Je dušou triedy. Podstata práce triedneho učiteľa je výsostne výchovná. Jej úspech je závislý od toho aký vzťah vznikne medzi učiteľom a žiakom. Priamo pri vytváraní ovzdušia vzájomnej dôvery, úcty, rešpektovania sa musí sa triedny učiteľ spoľahnúť hlavne na svoju intuíciu a  skúsenosti. Načo teda výpočtovú techniku – konkrétne kancelárske balíky?
Každý z nás sa nejakou formou so školou stretol. Každý aspoň v úlohe žiaka a mnohí aj ako rodičia, či učitelia. Vieme, že žiak dostáva známky, vysvedčenia, pochvaly ... . Toto všetko a ešte mnoho viac musí obsahovať triedna dokumentácia. Iste papierová podoba má svoje neodmysliteľné čaro, ale využitie výpočtovej techniky vnáša novú dimenziu

O navrhovanom systéme

Nie je to žiadna "ťažká" uzavretá aplikácia, ale naplno otvorený systém postavený na baze dokumentov vytvorených v Microsoft® Word® a Microsoft® Excel® so zastrešujúcim informačno-riadiacim modulom vytvoreným ako WWW-stránka, ktorý práve prezeráte. Základným nástrojom, spájajúcim dátový modul (excelovský zošit) a modul výstupov ( sada wordovských dokumentov), je hromadná korešpondencia. Vďaka tomu môžte celkom pohodlne napríklad aj tlačiť vysvedčenia, je však nevyhnutné aby ste vlastnili Microsoft® Word® XP a Microsoft® Excel® XP (je možné použiť aj staršie verzie, ale bude potrebné vykonať niektoré úpravy) a poznali ich ovládanie na bežnej užívateľskej úrovni.

Začíname pracovať

Ak ste sa teda rozhodli vyskúšať navrhnutý systém možte postupovať niektorým z týchto spôsobov:

 1. Ako EXPERT
 2. Ako POKROČILÝ
 3. Ako bežný UŽÍVATEĽ
 4. Ako takmer úplný ZAČIATOČNÍK

Práca so systémom požaduje aspoň minimálne vedomoti z oblasti kacelárského systému Microsoft® Office®. Čím lepšie ovládate túto prácu tým menej budete používať tento informačno-riadiaci modul.

Servis

Každý systém, ak má bez problémov fungovať, potrebuje mať zabezpečený servis. V rámci tejto sekcie sa budem snažiť, ak mi to čas dovolí, poskytovať nevyhnutnú podporu pre pre nadšencov, ktorí chcú mať všetko vo svojich rukách. Nájdete tu:

 1. Príspevky s triednickou problematikou.
 2. Oboznámite sa s navrhovaným systémom
 3. Vzorový systém prípravený na stiahnutie
 4. Sprievodcu práce so systémom
 5. Popis jednotlivých dokumentov
 6. Kontakt na nevyhnutnú podporu
 7. ... a aj ???

Práca so systémom požaduje aspoň minimálne vedomoti z oblasti kacelárského systému Microsoft® Office®. Čím lepšie ovládate túto prácu týmmenej budete použivať tento informačno-riadiaci modul.

 

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok