Domov
Nové školstvo
Nové Školstvo
portál o reforme školstva


Prehliadka strateného času /jún 2017/
Vláda o reforme školstva a skutočných zmenách k lepšiemu v tomto rezorte len hovorí, no v skutočnosti sa nedeje nič.


Regionálne školstvo sa dnes nedá riadiť /apríl-máj 2017/
To, že revízia výdavkov analyzuje systém tak, ako je dnes nastavený, je logické. To, že Učiace sa Slovensko nerieši, ako by systém riadenia vyzerať mal, je zvláštne. A to, že ani jeden dokument nejde do hĺbkového skúmania efektívnosti a jeho previazania na kvalitu vzdelávania, je dôvod, pre ktorý aj po ich schválení nebudeme vedieť posúdiť, akú hodnotu vlastne chceme za vynaložené peniaze vo vzdelávaní dosiahnuť, ani prečo ju dnes nedosahujeme. Zatiaľ iba oddelene snívame o hodnote a popritom selektívne revidujeme peniaze.


Vajce vs. sliepka v slovenskom školstve /marec 2017/
Doposiaľ zrejme nebola dilema reformy slovenského školstva pomenovaná jasnejšie. Je nevyhnutné najprv zvýšiť objemy financií, aby systém prestal chradnúť a prinášať neuspokojivé výsledky? Alebo treba najprv urobiť výrazné zmeny, aby sme aj naďalej neliali peniaze do nefunkčného systému?


Nepleťme tie peniaze do všetkého
V súčasných diskusiách o vzdelávaní často zaznieva obdobné podozrivo zovšeobecňujúce tvrdenie, a síce že za všetky problémy v našom školstve môže nedostatočné financovanie.


Systémovému financovaniu asistentov učiteľov bráni Kažimírov rezort
Vyše dvetisíc občanov sa minulý mesiac podpísalo pod hromadnú pripomienku verejnosti, v ktorej žiadali, aby boli financie na asistentov učiteľa nárokovateľné zo zákona a uhrádzané školám v plnej výške podľa skutočných potrieb. Ministerstvo školstva ich pripomienky na včerajšom rozporovom konaní neakceptovalo s odôvodnením, že takéto riešenie odmieta ministerstvo financií.


Reforma školstva po druhé. Verejnosť môže posielať ministrovi pripomienky
Rezort školstva dnes predstavil Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Dokument popisuje takmer 70 cieľov, ktoré by mal dosiahnuť štát v oblasti školstva v období nasledujúcich 10 rokov.


Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti
Dejepis mám veľmi rád a vôbec mi neprekáža, že mu bude v škole venovaných viac hodín. Prekáža mi, že to navrhla predmetová komisia pre dejepis, pretože tá sa má vyjadrovať k učivu predmetu, nie k jeho hodinovej dotácii. Prekáža mi motivácia tohto rozhodnutia – údajný boj proti nárastu extrémizmu. A prekáža mi, že sa od tej hodiny očakáva spoločenská zmena, ktorú nemôže priniesť.


Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/
Navrhujeme, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebného počtu asistentov učiteľov v školách nebolo iba možnosťou, ale aby boli finančné prostriedky na asistentov školám poskytované v plnej výške v podobe nároku.


Pre iných bežné veci, pre nás sci-fi?
Autori Učiaceho sa Slovenska nesnívajú o letoch do kozmu. Chcú len, aby najneskôr o 10 rokov bolo v našom školstve bežné, že učitelia uplatňujú individuálny prístup, venujú sa slabším žiakom aj tým najlepším, hodnotia najmä slovne, nenecháva­jú žiakov prepadať, sú primerane platení, pôsobia v dobre vybavených školách, neutápajú sa v byrokracii, majú k dispozícii asistentov, môžu svoje postupy konzultovať so školskými psychológmi atď.


Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/
Aj počas roka 2016 sme v rámci tretieho roka pokračujúcej kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejňovali týždenné prehľady o dianí v školstve. Prečítajte si súhrn tých najdôležitejších udalostí.


Čísla hovoria jasne – svet nám uteká
Naši žiaci nedosahujú v rám­ci OECD podľa testovania PISA ani priemernú úroveň. Posledná priečka v rámci V4 tak logicky patrí krajine, ktorá svoje školstvo mizerne financuje, chaoticky riadi a takmer nereformuje. Teda Slovensku.


Prepájame autorov reformných konceptov
S pedagogickými expertmi z Nového Zélandu a so zástupcami reformných tímov sme sa rozprávali predovšetkým o spôsoboch, ktorými možno ovplyvniť zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku.


Vyberte si:
Domov
Správy
Správy zo školstva
Čo píšu iní?
Odkazy
Dokumentácia tr. uč.
Sťahujte
Hľadať
Kontakt
© 2017 triedny.sk
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.