Domov
Nové školstvo
Nové Školstvo
portál o reforme školstva


Reforma školstva po druhé. Verejnosť môže posielať ministrovi pripomienky
Rezort školstva dnes predstavil Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Dokument popisuje takmer 70 cieľov, ktoré by mal dosiahnuť štát v oblasti školstva v období nasledujúcich 10 rokov.


Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti
Dejepis mám veľmi rád a vôbec mi neprekáža, že mu bude v škole venovaných viac hodín. Prekáža mi, že to navrhla predmetová komisia pre dejepis, pretože tá sa má vyjadrovať k učivu predmetu, nie k jeho hodinovej dotácii. Prekáža mi motivácia tohto rozhodnutia – údajný boj proti nárastu extrémizmu. A prekáža mi, že sa od tej hodiny očakáva spoločenská zmena, ktorú nemôže priniesť.


Hromadná pripomienka za asistentov učiteľov /február 2017/
Navrhujeme, aby poskytovanie finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebného počtu asistentov učiteľov v školách nebolo iba možnosťou, ale aby boli finančné prostriedky na asistentov školám poskytované v plnej výške v podobe nároku.


Pre iných bežné veci, pre nás sci-fi?
Autori Učiaceho sa Slovenska nesnívajú o letoch do kozmu. Chcú len, aby najneskôr o 10 rokov bolo v našom školstve bežné, že učitelia uplatňujú individuálny prístup, venujú sa slabším žiakom aj tým najlepším, hodnotia najmä slovne, nenecháva­jú žiakov prepadať, sú primerane platení, pôsobia v dobre vybavených školách, neutápajú sa v byrokracii, majú k dispozícii asistentov, môžu svoje postupy konzultovať so školskými psychológmi atď.


Čo sa udialo | Súhrn vybraných postrehov z diania v školstve v roku 2016 /január 2017/
Aj počas roka 2016 sme v rámci tretieho roka pokračujúcej kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku zverejňovali týždenné prehľady o dianí v školstve. Prečítajte si súhrn tých najdôležitejších udalostí.


Čísla hovoria jasne – svet nám uteká
Naši žiaci nedosahujú v rám­ci OECD podľa testovania PISA ani priemernú úroveň. Posledná priečka v rámci V4 tak logicky patrí krajine, ktorá svoje školstvo mizerne financuje, chaoticky riadi a takmer nereformuje. Teda Slovensku.


Prepájame autorov reformných konceptov
S pedagogickými expertmi z Nového Zélandu a so zástupcami reformných tímov sme sa rozprávali predovšetkým o spôsoboch, ktorými možno ovplyvniť zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku.


.pod lampou: Svet, ktorý zahodil vzdelanosť?
Naozaj už nezáleží na faktoch? Prečo prestávame myslieť v súvislostiach? Má škola produkovať pracovné sily? Kde zmizla idea univerzity?


Preto volíme, ako volíme /december 2016/
Vyletíme vysoko ako krásny kmeň a z tej výšky budeme páliť na všetkých, čo zdržujú, otravujú, krívajú, kradnú, nepracujú. A tiež na tých, čo sa tlačia vyššie, jazdia rýchlo a nič im nechýba. Očistíme túto spoločnosť od slabosti a prevezmeme miesto po najsilnejších.


Správa z okrúhleho stola na tému Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému
Dňa 8. novembra 2016 organizovalo Nové školstvo v rámci kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku štvrtý zo série okrúhlych stolov zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Témou štvrtého okrúhleho stola bola Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému. Prečítajte si správu.


Nie je za čím banovať
Prie­skumná agentúra Focus zorganizovala v septembri pre organizáciu MESA 10 prie­skum názorov verejnosti na slovenské školstvo. Okrem iného sa ukázalo, že až 63 % ľudí si myslí, že socialistické školstvo bolo lepšie ako to súčasné. Neprekvapilo ma to, pretože sa sám s podobným názorom často stretávam, a to aj medzi učiteľmi.


Z prvej ruky na tému Testy PISA
Po troch rokoch v testoch PISA slovenskí školáci opäť pohoreli. Už výsledky z roku 2013 ukázali, že sme pod priemerom krajín OECD. Najnovšie výsledky zverejnené len pred pár dňami však ukázali, že tentokrát sme dosiahli historicky najhoršie skóre vo všetkých testovaných oblastiach. V prírodovednej, čitateľskej aj matematickej gramotnosti. Aké sú príčiny tohto stavu?


Vyberte si:
Domov
Správy
Správy zo školstva
Čo píšu iní?
Odkazy
Dokumentácia tr. uč.
Sťahujte
Hľadať
Kontakt
© 2017 triedny.sk
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.